MENÜ
KURUMSAL - YÖNETİM SİSTEMLERİ
KURUMSAL - YÖNETİM SİSTEMLERİ

YÖNETİM SİSTEMLERİ

Çevre odaklı şehircilik anlayışını sürekli geliştiren Yazıcıoğlu İnşaat AŞ, tabiatın ve insan-doğa dengesinin korunması konusunda üstlendiği büyük sorumluluğun farkında olarak hareket etmektedir.

KALİTE VE ÇEVRE POLİTİKASI

- Yaşamsal alanları oluşturup geliştirirken, ülke ekonomisine katkıda bulunan istihdam sağlayan çevreye saygılı bir şirket olarak, teknolojiyi yakın takip ederek en son ürünleri üretimde kullanmak.

- Mimaride dünya standartlarında, deprem gibi doğal afetlere dayanıklı, teknik şartnamelere, idari mevzuat ve kanun yönetmeliklerine uyarak inşaat sanatı yapmak.

- Ürünlerimizin teslimini söz verdiğimiz "opsionel" durumlar dahil zamanında teslim etmek. Tüm çalışanlarımızı periyodik zamanlarda konu ile ilgili akademisyenler ile eğitim seminerleri vererek geliştirmek. Sunduğumuz iş sonrasında çözüm odaklı müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak.

- Biz, ürettiğimiz hizmetlerde çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm mevzuat ve düzenlemelere uyar, sürekli iyileştirmek için çaba harcarız. Faaliyetlerimizi yürütürken çevreye etkilerimizi tespit eder ve varsa olumsuz etkileri en aza indiririz. Faaliyetlerimiz sırasında, enerjiyi ve kaynaklarımızı etkin kullanır ve sürekli tasarruf etmek için önlemler alırız. İşlerimizi yaparken atıklarımızı kontrol altında tutar, hava, su ve toprağın kirlenmesini, uygun tekniklerle minimize ederiz. Çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin tüm çalışanlar tarafından yaşatılabilmesi için gerekli olan duyuru, eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını yürütürüz.

- Sunduğumuz tüm hizmetler sırasında; çalışanları ve faaliyetlerimizden etkilenecek insanları, işle ilgili yaralanma ve hastalıklardan koruruz. Kendimizin ve diğer şahısların mal ve mülkiyetine zarar vermemek için tehlikeyi daha başlangıç aşamasında kontrol edip, sürekli olarak izleyerek, gerekli düzenlemeleri yapar ve uygulama aşamasında mümkün olan her türlü korumayı sağlarız. Verdiğimiz hizmetlerin çevreye etkilerini kamuoyuna duyurur, bilgimizi onlarla paylaşırız.

Yazıcıoğlu İnşaat AŞ, Türkiye’deki çevre kirliliği karşısında hem kalıcı çözümler üretmek hem de toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Üretim sürecinde tüm uygulamalarını çevre dostu bir yaklaşımla gerçekleştiren Yazıcıoğlu İnşaat AŞ, aynı zamanda enerji tasarrufu yüksek binalar üreterek çevreye katkısını sürdürülebilir hale getirmektedir. Yazıcıoğlu İnşaat AŞ, inşasını üstlendiği konut projelerinin doğa dostu, çevreci bir bakış açısıyla tasarlanmasına öncelik vermektedir.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Yazıcıoğlu İnşaat AŞ, etkin ve verimli bir yönetim ve çalışma ortamının oluşturulmasında sağlık ve güvenlik koşullarının sağlanmasına öncelik vermektedir. Yazıcıoğlu İnşaat AŞ, iş kazası halinde gerekli tüm inceleme ve denetlemelerin mevzuata uygun ve en hızlı biçimde yürütülmesine özen göstermektedir.

Faaliyetlerini insan yaşamına saygı çerçevesinde gerçekleştiren Yazıcıoğlu İnşaat AŞ, bünyesinde yer alan tüm çalışanların, taşeronların ve çözüm ortaklarının iş sağlığını ve güvenliğini odak noktasına yerleştiren bir anlayışla hareket etmesine büyük bir önem atfetmektedir.

Bu bağlamda, etkin ve verimli bir yönetim ve çalışma ortamının oluşturulmasında sağlık ve güvenlik koşullarının sağlanmasına öncelik vermektedir. Yazıcıoğlu İnşaat AŞ, sahip olduğu bu farkındalıkla tüm çalışmalarını Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Standardı OHSAS 18001 kapsamında yürütmektedir.

Yazıcıoğlu İnşaat AŞ çatısı altında yer alan şirketlerde iş sağlığı ve güvenliği için gerekli fiziki koşullar ilgili mevzuata uygun biçimde ve özenle tesis edilmektedir. Yazıcıoğlu İnşaat AŞ bünyesindeki çalışanlara ve taşeron şirketlere verilen iş güvenliği eğitimleri, her bir bireyde yalnızca kendilerinin değil başkalarının da sağlık ve güvenliklerinden sorumlu oldukları bilincini pekiştirmektedir. İş güvenliği konusunda bilgi birikimine sahip olan çalışanlar, daha güvenli bir çalışma ortamına katkı sağlamaktadırlar.

Yazıcıoğlu İnşaat AŞ, iş kazası halinde gerekli tüm inceleme ve denetlemelerin mevzuata uygun ve en hızlı biçimde yürütülmesine özen göstermektedir. Kaza nedenlerinin detaylı analizleri neticesinde risk yönetimi sistemleri geliştirilmekte ve gerekli hallerde prosedürler, taşeron ve malzeme seçimi ile iş süreçlerinin yenilenmesi dâhil olmak üzere birçok husus tekrar değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

Toplumsal Kalkınma

Yazıcıoğlu İnşaat AŞ, 2008’den bu yana sektörde edindiği birikim ile toplumsal kalkınmayı izlediği vizyonların başında tutmaktadır. “Global düşün yerel hareket et” mantığı ile çerçevelediği vizyonu ile toplumumuzun kalkınması için tüm özverisiyle çalışmaktadır.

İnşa ettiği konutlar, sosyal tesisler, okullar, camiler, hastaneler, yurtlar, sağlık ocakları gibi birçok yapıda son teknoloji ürünler ile kaliteyi buluşturan Yazıcıoğlu İnşaat AŞ, altyapı projeleri ve rekreasyonlar ile yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da toplumların refahını yükseltmek ve istihdama katkı sağlamak için çalışmakta ve kalkınma dinamiklerine destek olmaktadır.

İnsan Kaynakları Politikası

Yazıcıoğlu İnşaat AŞ'nin hedefi, yapmakla yükümlü olduğu görevi yüksek performansla sürdürürken mesleki gelişimine de önem veren bir çalışan profili oluşturmaktır.

Çalışanların performans ve motivasyonlarını en yüksek düzeye taşıyarak dinamik bir çalışma ortamı yaratmak, Yazıcıoğlu İnşaat AŞ'ın insan kaynakları anlayışının temelini oluşturmaktadır.

Yazıcıoğlu İnşaat AŞ, insan kaynakları süreçlerinde ve uygulamalarında yasal mevzuatları, ilke ve prensipleri, iş etiği ilkelerini benimsemekte ve bu doğrultuda hareket etmektedir.

Yukarı
Y Ü K L E N İ Y O R